Tillbaka

Nästa bild

Månstorps gavlar utgör lämningarna av en borg,
uppförd 1540-47 av den danske riddaren Eske Bille.

Under Karl XI:s krig stormades gården 1678 av danskar.
Stenhuset övergavs därefter och fick förfalla.

Bilderna tagna den 28 nov. 2000

Nästa bildserie.