Detta är det mesta jag kan få med,
fullmånen ryms inte i kamerans format.

Jag har satt in en egen lins i kamerans adapter och bilderna under visar vad jag då kan ta.

Jag kan bara få med en bit av månen och bilderna är förminskade 5 ggr för att bli hanterbara.
Det innebär att jag kan ta riktiga närbilder när jag har fått bättre ordning på skärpan.

Bilden skakar så mycket i sökaren att jag måste ha en fördröjning på 10 sek. vid exponering.
I denna förstorning rör månen sig så fort att jag måste flytta den utanför sökaren så att den
vid exponeringen har hamnat där jag vill ha den.